Ha megtelik az intenzív osztály mi alapján szelektáljon az orvos a betegek között?

Két napja tartotta a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság (MSOTKE) online kongresszusát, melyben elhangzott, hogy az intenzív osztályok hamarosan elérhetik kapacitásaik végét, mivel nagyon sok koronavírusos beteget kell intenzív ellátásban részesíteni. Ez azt is jelenthetné, hogy a későbbiekben szelektálni kellene a betegek között, hogy ki fog lélegeztetőgépre kerülni és ki nem.

Mi történik, ha megtelik az intenzív osztály és az újonnan érkező betegeknek nincs több, szabad lélegeztető gép? Erre az esetre alkotta meg - még a tavaszi időszakban - a Magyar Orvosi Kamara az etikai kódexet. Ez a kódex útmutatást, ajánlást adhat az orvosoknak és segítheti őket, ha arra kerülne a sor, hogy szelektálni kellene a betegek között: ki kapjon lélegeztetőgépet, intenzív ellátást stb. és ki nem?! Hasonló eset fordult elő Bergamóban még a tavaszi járvány idején.

Nem csak a koronavírusos betegeket szelektálnák, hanem valamennyi, súlyos állapotban lévő beteget is. A döntésben nem lehet figyelembe venni a beteg anyagi helyzetét, korát, fogyatékosságát, nemét, rasszát, vallását és ismertségét sem.

A döntés nem a kezelőorvosé lenne, hanem egy háromtagú triázs team dönt a beteg életéről. Amennyiben – a szempontrendszer alapján – az adott betegnek kevesebb az esélye a gyógyulásra annak az intenzív terápia tovább nem folytatódik, ún. palliatív (életvégi) ellátást kapna.  

Reménykedjünk és bízzunk benne, hogy a későbbiekben sem kell alkalmazni ezt az etikai kódexet egyetlen egy betegnél sem. Isten óvjon mindenkit ettől a helyzettől, mely nagy terhet róhat a kezelőorvosra, nagy fájdalmat a betegre és hozzátartozókra.

Fotó: pixabay.com